JOIN HERE


AFK1501

From WikiStudent

You are here: Main Page > Unisa Modules > Languages > Afrikaans > AFK1501
Jump to: navigation, search

Online Dating in South Africa

Contents

Afrikaans today (Literature)

Introduction / Inleiding

AFK1501 dek kwessies wat in vandag se tyd van belang is vir almal in Suid-Afrika, en die manier waarop hierdie kwessies in die Suid-Afrikaanse letterkunde uitgebeeld word.

The Unisa syllabus

Die studiegids bestaan uit 5 dele, waarvan die student enige 3 vir eksamendoeleindes kan voorberei.

Deel 1 - Teks en leser: Inleiding in die literêre kommunikasieproses

 1. Wat is literatuur?
 2. Wat "doen" literatuur?
 3. Prosa: Ons dans want ons kan nie vlieg nie.
 4. Poësie: Dis nooit te laat om gelukkige kinderjare te hê nie.
 5. Drama: Daar's vis in die punch.

"Naelstring" deur Pieter Fourie

Deel 2 - Eietydse tekste 1: Saam in Afrika

 1. Ontdek 'n postkoloniale konteks.
 2. Die rol van taal in postkoloniale gemeenskappe.
 3. Postkoloniale identiteit: Ek en ander.
 4. Die eerste lewe van Adamastor (A.P. Brink) deur 'n postkoloniale bril.
 5. Kroniek uit die doofpot (J. Miles): 'n Narratiewe aanklag teen die ou Suid-Afrika

"Die eerste lewe van Adamastor" deur A.P. Brink; "Kroniek uit die doofpot" deur J. Miles

Deel 3 - Eietydse tekste 2: Mans kom van Mars, vrouens van Venus

 1. Fokus op ons studieterrein
 2. In die begin: Genderstereotipes in die literatuur
 3. Tradisionele genderrolle ontmasker
 4. Genderrolle herdefinieer
 5. Gender: 'n Nuwe Bedeling

"Karolina Ferreira" deur Lettie Viljoen; of "Twee Vroue" deur Elsa Joubert

Deel 4 - Jeugletterkunde

 1. Dit moet dan iets beteken ('n teoretiese kennismaking)...
 2. ...Soos 'n Royalbakpoeierblik
 3. Wat moet 'n haas doen?
 4. Probleme, probleme en nog probleme
 5. Samevatting

"'n Haas moet doen wat 'n haas moet doen" deur Martie Preller; of "Die ongelooflike avonture van Hanna Hoekom" deur Marita van der Vyver

Deel 5 - Nederlandse letterkunde vir Suid-Afrika

 1. Kompas
 2. In die vreemde
 3. "Wat voor kleur heeft Zuid-Afrika?"
 4. Koloniale Konflik
 5. Ons klein silwerige planeet

"Sien Band 2 van bundel"

The AFK1501 textbook

Prescribed textbook

ISBN 9780624044314
Title: Twee Vroue
Author: Elsa Joubert
Edition: 1st
Publisher: Tafelberg Publishers
Year published: 2006
Year prescribed: 2009
ISBN 9781919825656
Title: Naelstring
Author: Pieter Fourie
Edition: 1st
Publisher: Protea Boekhuis
Year published: 2001
Year prescribed: 2007
ISBN 9780798150682
Title: Die Eerste Lewe Van Adamastor
Author: A.P. Brink
Edition: 1st
Publisher: Tafelberg Publishers
Year published: 2009
Year prescribed: 2009
ISBN 9780624046622
Title: Die Ongelooflike Avonture van Hanna Hoekom
Author: Marita Van Der Vyver
Edition: 1st
Publisher: Tafelberg Publishers
Year published: 2008
Year prescribed: 2010

Recommended reading

The AFK1501 exam

Past exam papers

The exam in Oct/Nov 2009

How to pass AFK1501

Study tips

 1. Lees alle voorgeskrewe boeke aandagtig deur.
 2. Maak notas! - Daar kan nooit genoeg wees nie.
 3. Maak gebruik van 'n skedule.
  • Balanseer jou leer werk met jou vrye tyd.

Useful links

Study notes

Download notes

AuthorDownload linkYear createdDescription
       

Create notes online

Student opinions

Student survey

Pros of AFK1501

Cons of AFK1501

Personal tools